ד”ר גלעד מאירי (1965, ירושלים) פרסם 20 ספרים, מהם שבעה ספרי שירה, מחקר אודות שירת דוד אבידן (מבוסס על הדוקטורט), פופואטיקה – ספר עיון בשירת עכשווית ושבע אנתולוגיות שירה העוסקות בכדורגל (שתיים), ספורט, בבית ספר, בטיסה, בתפילה ובמחאה חברתית (בשתיים האחרונות כעורך שותף). מנהל ומייסד שותף של מקום לשירה. עורך כתב העת ננופואטיקה. זכה בשלושה פרסים ספרותיים: פרס ראש-הממשלה (2008), פרס אקו”ם עבור שחרור בתנאים מגבילים (2012) ופרס ירושלים לספרות יפה ע”ש זבולון המר עבור כתב היד של פגני אורגני (תחרות בעילום שם של אגף התרבות של עיריית ירושלים 2001).
צילום: ריקי רכטמן