ריח קמוש חריף מזדקר

"ריח קמוש חריף מזדקר" - מיניות אחרת בשירת אסתר ראב

על מיניות אחרת בשירת אסתר ראב.
המפגש שלי עם אסתר ראב לא היה דרך שירי הטבע שלה. כלומר, רוב הסיכויים שראיתי את אותם השירים, שהוכתרו, בדרך כלל, כ”שירי טבע” או “שירי מולדת”, אבל אני קראתי אותם אחרת.