מהספה שמשמשת לי שדה תעופה אני ממריא

אריה סיון השלמה

על הספר “השלמה” לאריה סיון. מעטים הם ספרי הפרוזה, כלומר רומנים וסיפורים קצרים, שאני חוזר וקורא בהם בפעם השנייה. מעטים עוד יותר, אולי נדירים, הספרים שפתחתי בפעם השלישית.