צדק פואטי: דרכים לקידום מעמד השירה בישראל – פרולוג לחוק שירה גלעד מאירי

שליחת כתבי יד ושירים

מערכות ההוצאה לאור של “מקום לשירה” וכתב העת סגורות לקבלת כתבי יד חדשים מכל סוג שהוא לשנים 2021-2020.

There are no products