ענת זכריה, זוכת פרס ראש הממשלה ליוצרים ע"ש לוי אשכול לשנת תשע"ד,
עורכת מנחה סדנאות כתיבה, ומבקרת מחול.

קורס: חלת-הזהב הגדולה של ׳הבלתי-נראה׳