סופר, חתן פרס ספיר לשנת 2011. ספריו: “מישהו נפל” (1996), “מספר מוות” (2000), “דרוש לחשן” (2011), “המחסל” (2015).

קורס: אני תחילתו של סיפור