משורר ואמן המילה המדוברת, עורך שותף של סדרת הקבצים הספרותיים "עירובין".

קורס: שירה קולית