משורר וחוקר של יצירה משותפת.
קורס: אני ואני – הקול האישי וקול המפגש