ננופואטיקה

ננופואטיקה: גיליון ראשון

ננופואטיקה 1 היא אנתולוגיית שירי משוררי מטר על מטר 2013, פסטיבל ירושלים לשירה הששי. בספר 47 שירים, רובם פרסום ראשון, שנבחרו על ידי המשוררים. זהו ספר של פואטיקה ננסית (ננו ביוונית). השירים באורך של עד שש שורות (למעט חריגים שנבעו מכך שלמשורר לא היו שירים קצרים) ובעלי תבניות שונות: הייקו, קופלט, מכתם, מרובע, חמשיר ולרוב צורות חופשיות.

ננופואטיקה היא תופעה ספרותית מובהקת של תקופתנו. מקורה בין השאר במפגש בין אסתטיקה יפנית מינמליסטית לטכנולוגיה מערבית – מפגש בעל תקדים היסטורי. האימפרסיוניזם הניב סינתזה מקורית בין אמנות יפנית לטכניקת הצילום. בציור המסורתי המערבי לא היה נהוג לחתוך את האובייקט המעוצב על ידי המסגרת, אלא שבציור היפני המסורתי ובצילום זה היה אפשרי. הציור האימפרסיוניסטי אימץ את המוטיב האמנותי הזה כחלק מהניסיון האסתטי לשקף את רגע קליטת האימפרסיה.

כמאה לאחר מכן המפגש בין אמנות יפנית לטכנולוגיה מערבית הניב שוב סינתזה דומה – הפעם בשירה: שילוב בין הייקו לבין כותרת עיתונאית, ולימים המסרון, התגובית והציוץ. על רק התפתחות העידן החדש המודרני בשנות ה-60 של המאה ה-20 נקלטה במערב שירת הייקו והפכה לתופעה מרכזית. ההייקו השתלב בשיח המבזקי והקליפי של כלי תקשורת המוניים והיה לשיר הננופואטי.

לרכישה לחצו כאן