מנוי לכתב העת מַעְלָה // 4 גליונות + ספר מתנה מהוצאת מקום לשירה

מחברים שונים
100

מעלה הוא כתב עת לביקורת ספרות. שמו מעיד על שאיפותיו המרכזיות: להתמיר את הדיון בספרות, לחפש אחר המניעים הגבוהים בכתיבת ביקורת ספרות, ולהצביע על המדדים לבחינתה של היצירה הספרותית. מעלה מציע כי ביקורת ספרות היא עצם היכולת לראות את הדברים בעדינותם, כשעדיין לא התגשמו במלואם, כשהם במרחב שבין האדמה לשמים – כשהם למעלה. כתב העת מחפש אחר נקודת מבט השואפת להתבונן בנעשה בשדה הספרות לא רק כמבט המופנה ימינה או שמאלה, וודאי שלא כמבט המופנה מטה, כי אם כמבט מעלה: אל הרחוק, הטרנסצנדנטי, אל התקווה.

מעלה יֵצא בתחילתן של העונות ויכלול על פי רוב כשישה-עשר מאמרי ביקורת ומאמרי רוחב. אנחנו מזמינים אתכם ואתכן לרכוש מנוי לארבעה גליונות של מעלה, בצירוף ספר מתנה מבית הוצאת מקום לשירה.

מחיר הספר: 100
שנת הוצאה: 2021