חדש! מַעְלָה // כתב עת לביקורת ספרות // גיליון מס. 3

חדש בהוצאת מקום לשירה // “יש לנו דרכים לגרום לך ליהנות” מאת ליאור זלמנסון