קורסים בבית הספר לאמנויות המילה

רכתיבה: סדנת עריכה

 מנחה: נועה שקרג׳י

מסע בעקבות אמנות המחיקה, הגניזה, האמון, הטשטוש, החידוד וההמתנה הפסיבית והאקטיבית לטקסט השלם. מהו טקסט שלם? מה תפקיד העריכה? האם ניתן בכלל לערוך שיר? מתי כדאי להקשיב לעורכת ומתי כדאי להתעקש? האם קיים טקסט שלא דורש עריכה? מה תפקידה של הקריאה בקול? מה מקומם של סימני הפיסוק? היכן ניצבת תפנית הנשימה של השורה? מדוע עודפות מייצרת רעש?
מתי עודפות מייצרת סגנון? מדוע המסותת ביותר הוא גם הגולמי ביותר? כיצד מייצרים הפתעה מתוך החזרה? איזה סדר הוא הסדר הנכון? הקורס יעסוק בשאלות אלה ואחרות העולות לפני במהלך ואחרי העריכה.

נועה שקרג׳י. משוררת, עורכת וחוקרת. מייסדת שותפה של בית הספר לאמנויות המילה. ספר ביכוריה "חותמת חום" ראה אור השנה. כלת פרס שרת התרבות למשוררים בראשית דרכם לשנת  2016, פרס רחל נגב ופרס הרי הרשון (2013). ערכה את אנתולוגיית שירי התפילה "קרבת מקום" (ידיעות ספרים, 2011), ואנתולוגיית השירה החברתית "מחאת כפים" (מקום לשירה, 2013). מעורכי כתב העת "ננופואטיקה". דוקטורנטית בחוג לתקשורת באוניברסיטה העברית, חוקרת ספרות אינטרנטית.