קורסים בבית הספר לאמנויות המילה

הסיפור של התיאוריה

מנחה: אורן קקון

היצירה והתיאוריה דומות בכך ששתיהן נובעות מאותו מקור של חשיפה, גילוי, תשוקה וסקרנות. כשם שהשגור והבנאלי נצמדים למתווה, כך גם מתפרקים החריג וחסר הצורה, למבנים. במקרים רבים האמורפי, דווקא הוא, מתווה תפיסות עולם חדשות שעם הזמן נהפכות בעצמן למקובלות. נרטיבים משתנים, עמדות אסתטיות מתפתחות ומשנות צורה, וכל זה משום שהתיאוריה היא קודם כל דינמית, ואפילו, לא פעם, תוצאה של מקריות, כמו יצירת האומנות. מהי תיאוריה, אם כן? מה מרכיב אותה? מאילו מוטיבציות היא מונעת ובשל אלו צרכים? האם בכלל צריך אותה? על שאלות אלו ואחרות ינסה הקורס להשיב, תוך התנסות ממשית בבניית מודלים תיאורטיים,  ובניסיון עקבי להכיר בחיבור הטבעי שקיים בין יצירת האומנות לבין ההכללה התיאורטית.