מנחה: חגי ליניק

הלימודים בקורס יעסקו בזיהוי המיתוס האישי המהווה חומר גלם לכתיבת פרוזה. כדברי מיכאלאנג’לו: הפסל נמצא בתוך גוש השיש, תפקיד הפסל לחשוף אותו. לפיכך, היחס לכתיבה בקורס הוא כאל אמנות של החסרה ולא כאל אמנות של הוספה. התלמידים, דרך כתיבת זיכרונותיהם על שלל גווניהם, יזהו את סיפורם האישי וישאבו מתוכו את כתיבתם.

חגי ליניק. סופר, חתן פרס ספיר לשנת 2011. ספריו: “מישהו נפל” (1996), “מספר מוות” (2000), “דרוש לחשן” (2011), “המחסל” (2015).