%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%98%d7%9c-%d7%97%d7%96%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%a2%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%94-%d7%94%d7%91%d7%94%d7%95%d7%91-%d7%94%d7%94%d7%95%d7%95%d7%94

ביקורת על הספר "הבהוב ההווה" של המשוררת אורית מיטל

מאת: אלי הירש

%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa-%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%98%d7%9c