321

מערכת שעות שנה א'

סמסטר א׳

א'שם הקורסד'שם הקורס
9:00השיר המושר
צרויה להב
14:00מסה וממואר
יונתן ברג
11:00לכתוב בקול
מנחה: ד"ר ג'וזף שפרינצק
16:00אותיות פורחות באוויר
מנחה: מורן שוב
13:30מעט המחזיק את המרובה
מנחה: כנרת רובנשטיין
18:00ספרות חישובית
מנחה: ערן הדס
15:30אני ואני - סדנת שירה
מנחים: ד"ר אורית מיטל ואבנר מרים עמית
20:00כיתת אמן

סמסטר ב׳

א'שם הקורסד'שם הקורס
9:00הנפש השירית
מנחה: גיא פרל
14:00רכציבה: סדנת עריכה
מנחה: נועה שקרג'י
11:00הדמוקרטיה של המיסטיקה
מנחה: בנימין שבילי
16:00דָּגִימְעַלָעֵצִים: סדנה בספרות ילדים
מנחה: רונית חכם
13:30אני תחילתו של סיפור
מנחה: חגי ליניק
18:00דרך הרוח
מנחה: שירין מגן
15:30שירה קלה
מנחים: ד"ר גלעד מאירי
20:00כיתת אמן