321

מערכת שעות שנה א'

סמסטר א׳

א'שם הקורסד'שם הקורס
9:00השיר המושר
צרויה להב
14:00אותיות פורחות באוויר מנחה: מורן שוב
11:00לכתוב בקול
מנחה: ד"ר ג'וזף שפרינצק
16:00מסה וממואר
יונתן ברג
13:30מעט המחזיק את המרובה
מנחה: כנרת רובנשטיין
18:00שירה חישובית
מנחה: ערן הדס
15:30אני ואני: סדנת שירה
מנחים: ד"ר אורית מיטל ואבנר מרים עמית
20:00כיתת אמן

סמסטר ב׳

א'שם הקורסד'שם הקורס
9:00הנפש השירית
מנחה: גיא פרל
14:0014:00
סדנת עריכה
מנחה: טינו מושקוביץ
11:00הדמוקרטיה של המיסטיקה
מנחה: בנימין שבילי
16:00דָּגִימְעַלָעֵצִים: סדנה בספרות ילדים
מנחה: רונית חכם
13:30אני תחילתו של סיפור
מנחה: חגי ליניק
18:00דרך הרוח
מנחה: שירין מגן
15:30שירה קלה
מנחים: ד"ר גלעד מאירי
20:00כיתת אמן