11260448_994698230576632_5711757375780729644_o
אבי גרפינקל

ד"ר אבי גרפינקל

פרסם שלושה רומנים, בהם את "בן יחיד" (ידיעות ספרים) שהיה מועמד לפרס ספיר. חיבר עבודת דוקטורט על יעקב שבתאי, הרצה במכללת ספיר ובסמינר לוינסקי, ערך את מדור הספרות של "מעריב", וכן תרגם וערך ספרים (עם-עובד, ידיעות ספרים וכתר). כיום מלמד כתיבה אקדמית ועיונית במרכז האקדמי שלם, ומנהל את מרכז הכתיבה במקום.

קורס: המסה האישית