321

פרקים בתורת החלל הפנוי

מאת:

אנו גאים בתלמידתנו תהילה סולטנה שפר

על פרסום הסיפור שכתבה

פרקים בתולדות החלל הפנוי

בכתב העת "פטל"

לרכישת הגליון הקישו כאן