אנו גאים בבוגר שלנו אפי הלפרין על פרסום המסה שכתב

הזדמנות אפריקנית

בכתב העת "אלכסון"

הזדמנות אפריקנית

מאת:

אנו גאים בבוגר שלנו אפי הלפרין

על פרסום המסה שכתב

הזדמנות אפריקנית

בכתב העת "אלכסון"