קורסים בבית הספר לאמנויות המילה

כותבים עורכים שירה

הזמנה למגוון התבוננויות, מבטים רעננים ונתיבי עריכה
עצמית לכותבים. הסדנה מציעה למשתתפים בחינה מחודשת
של שירי משוררים ידועים שהודפסו בספרים ועדיין מבקשים
עריכה; להיכרות עם טיוטות ומהלכי עבודה על טקסטים
בעריכת הכותבים ועורכיהם; לאיתור שאלות לא שיפוטיות
על שירה וקטעי פרוזה, למגוון אפשרויות הרחבה והעמקה
בקריאת טקסטים ובכתיבתם; לדיוק ולריבוד של הקול
הדובר ופעולות הדיבור הפואטי; לאימון באמנויות המחיקה
וההרחבה; לתרגול בהערות, הארות וכתיבה לא ביקורתית על
טקסטים של עמיתים, בעבודה קבוצתית, זוגית ויחידנית. כל
זאת כדי להרחיב, להעמיק, לדייק ולרבד את שלבי הכתיבה,
קרי: שלבי העריכה העצמית.

 
ליאת קפלן. משוררת, מורה ועורכת ספרי שירה ואנתולוגיות של כתבי
יד וקולות משוררים. עובדת בשיתוף פעולה עם אמנים, צלמים, אנשי
זן, מלחינים. פרסמה שבעה ספרי שירה. האחרון, "כאן בתוך כאן",
ראה אור ב 2016.