קורסים בבית הספר לאמנויות המילה

פרוזה גרעינית

בין צימצום לחדות: סדנה לכתיבה סיפורים קצרים. מדידות לא
מדויקות באזורי הספר של קטעי הפרוזה הקצרים והקצרים-מאוד;
מה המרחק בין האמנות הזאת לבין כתיבת רומן, ומה הקירבה
האפשרית בינה לבין השירה; היסוד האנטי-ספרותי בטקסטים
קצרים של רוברט ולזאר; הכוח והמניפולציה שבכתיבה בגוף ראשון.

 
בועז יזרעאלי. סופר. פירסם חמישה קבצי סיפורים, האחרון שבהם מבחר
של חדשים וישנים. עבד בעבר בעיתונות המודפסת בתפקידי עריכה.