small_ML-221

תנאי קבלה והרשמה

 

הרשמה
ההרשמה היא למסלול כולו ולא לקורסים בודדים, למעט במקרה של תלמידי עיר אקדמיה.
מספר התלמידים בכיתה מוגבל (כעשרים תלמידים במחזור) לכן יש להקדים ולהירשם.
ההרשמה לשנת תשע"ז החלה – ראו תנאי קבלה. 
פתיחת שנת הלימודים תשע"ח: יום ראשון, ב' בחשוון 22.10.2017

תנאי קבלה
תהליך הקבלה כולל הגשת תיק עבודות וראיון אישי עם הנהלת בית הספר ונציגות של סגל המורים.
תלמידים המעוניינים להגיש את מועמדותם לבית הספר מתבקשים לשלוח חמישה עשר שירים או טקסט פרוזאי עד ארבעים עמודים (סיפורים קצרים, חלק מנובלה או רומן), וקורות חיים.

ועדות הקבלה יתקיימו בחודשים אפריל-מאי. במידה ויישארו מקומות יתקיים סבב ראיונות נוסף בחודשים מאי-יוני, אך עדיף להקדים ולהגיש תיק עבודות.

מועדי ימים פתוחים והגשת תיק עבודות:

יום פתוח מרץ: 24.03.17 הגשת תיק עבודות: 20.04.17

יום פתוח מאי: 19.05.17 הגשת תיק עבודות: 15.06.17

יום פתוח יוני: 15.06.17 הגשת תיק עבודות: 07.07.17

ניתן לשלוח את תיק העבודות בדוא"ל, דרך דואר ישראל או להביא למשרדינו באופן אישי (פרטים בעמוד צור קשר). נא לוודא את קבלת תיק העבודות בטלפון 02-6524601