בית הספר לאמנויות המילה

מערכת שעות שנה ב׳

סמסטר א׳

א'שם הקורסד'שם הקורס
9:00יפה ונאמנה: סדנת תרגום
מנחה: רותם עטר
14:00המונולוג הקומי
מנחה: ורדה בן חור
11:00הפקה ויזמות ספרותית
מנחים: ד"ר גלעד מאירי ונועה שקרג'י
16:00מחזאות
מנחה: יונתן לוי
13:30סדנת עריכה וליטוש
מנחה: יהונתן דיין
18:00שולחן עורך: סדנת עריכה
מנחה: ליאת קפלן
15:30פרסום וכתיבה שיווקית
מנחה: מידד בר-לב
20:00כיתת אמן - המשך

סמסטר ב׳

א'שם הקורסד'שם הקורס
9:00סוגות חיות כחומר ליצירה
מנחה: ד"ר יאיר אלדן
14:00לכתוב טולסטוי בלי לסבול כמו קפקא
מנחה: שירי לב ארי
11:00תסריטאות
מנחה: עמיחי חסון
16:00שירת עולם: סדנה לכתיבת שירה
מנחה: ליאור שטרנברג
13:30אמנות ההתפעמות: סדנת תרגום
 מנחה: ד"ר יותם בנשלום
18:00הנחיית פרויקט גמר
15:30המסה האישית
מנחה: ד"ר אבי גרפינקל
20:00כיתת אמן - המשך