321

מערכת שעות שנה ב׳

סמסטר א׳

א'שם הקורסד'שם הקורס
9:00יפה ונאמנה: סדנת תרגום
מנחה: רותם עטר
14:00מנחה: מיקי בן כנען
11:00האֻמנות שבמעשה האֳמנות
מנחה: רן יגיל
16:00לכתוב כמו טולסטוי בלי לסבול כמו קפקא
מנחה: שירי לב ארי
13:30המונולוג הקומי
מנחה: ורדה בן חור
18:00כותבים עורכים שירה
מנחה: ליאת קפלן
15:30פרסום וכתיבה שיווקית
מנחה: מידד בר-לב
20:00כיתת אמן

סמסטר ב׳

א'שם הקורסד'שם הקורס
9:00סוגות חיות כחומר ליצירה
מנחה: ד"ר יאיר אלדן
14:00פרויקט גמר
מנחים: ד"ר גלעד מאירי ונועה שקרג'י
11:00לטבול בנהר הגדול
מנחה: תום בייקין אוחיון
16:00שירת עולם: סדנה לכתיבת שירה
מנחה: ליאור שטרנברג
13:30המסה האישית
מנחה: ד"ר אבי גרפינקל
18:00תסריטאות
מנחה: עמיחי חסון
15:30אמנות ההתפעמות: סדנת תרגום
 מנחה: ד"ר יותם בנשלום
20:00כיתת אמן