בית הספר לאמנויות המילה

מערכת שעות שנה א'

סמסטר א׳

א'שם הקורסד'שם הקורס
9:00לכתוב בקול
מנחה: ד"ר ג'וזף שפרינצק
14:00דָּגִימְעַלָעֵצִים: סדנה בספרות ילדים
מנחה: רונית חכם
11:00השיר המושר
צרויה להב
16:00אותיות פורחות באוויר
מנחה: מורן שוב
13:30פרוזה גרעינית
מנחה: בועז יזרעאלי
18:00ספרות חישובית
מנחה: ערן הדס
15:30אני ואני - סדנת שירה
מנחים: ד"ר אורית מיטל ואבנר מרים עמית
20:00כיתת אמן

סמסטר ב׳

א'שם הקורסד'שם הקורס
9:00ספרות ומדיה
מנחה: נועה שקרג'י
14:00הנפש השירית
מנחה: גיא פרל
11:00הדמוקרטיה של המיסטיקה
מנחה: בנימין שבילי
16:00הסיפור של התאוריה
מנחה: אורן קקון
13:30אני תחילתו של סיפור
מנחה: חגי ליניק
18:00על הביקורת
מנחה: יהודה ויזן
15:30שירה! שירה! שירה!
מנחים: ד"ר גלעד מאירי ונועה שקרג'י
20:00כיתת אמן